Divjad v lovišču


RJAVI MEDVED

DIVJI PRAŠIČ

JELENI

            Srnjak
            Jelen

ROGARJI

            Gams
            Muflon

KUNE

            Kuna belica in zlatica
            Jazbec

POLJSKE KURE

            Poljska jerebica
            Kotorna

GOZDNE KURE

            Divji petelin
            Ruševec
            Gozdni jereb

MAČKE

            Divja mačka
            Ris

PSI

            Volk
            Lisica

PTICE

            Kanja
            Kljunač
            Kragulj
            Planinski orel
            Velika uharica

POLJSKI ZAJEC