Organiziranost

OBČNI ZBOR LOVSKE DRUŽINE TRNOVSKI GOZD
Občni zbor lovske družine sestavljajo vsi člani lovske družine Trnovski gozd, in je hkrati najvišji organ lovske družine

UPRAVNI ODBOR LOVSKE DRUŽINE
Starešina: - POLANC Igor
Gospodar: - VELIKONJA Tomaž
Pom. gospodarja: - OKROGLIČ Herman
Tajnik: - VIDMAR Franc
Blagajnik: - CEJ Matej
Člani: - BRATINA Roman
- ŠULIGOJ Valter
- CEJ Matej

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE LOVSKE DRUŽINE
  Redni Namestniki
Predsednik:  - PANKER Milan - BLAŠKO Lovrenc
Člani: - POLANC Tanja - KRAPEŽ Dušan
- CEJ Sebastjan - ŠUŠMELJ Aleksander

NADZORNI ODBOR LOVSKE DRUŽINE
Predsednik: - PEGAN Radoš
Člani: - FORNAZARIČ Dean
- LIKAR Jože

Lovski čuvaji

- BRATINA Roman

- POLANC Tanja
- LIKAR Franc 87, POLANC Valter
- CEJ Matej , BRATINA Branko
- ŠEBENIK Domen, ČIBEJ Marinko
- VELIKONJA Tomaž,

Komisija za oceno škode
Predsednik: - OKROGLIČ Herman
Člana: - ŠULIGOJ Valter
- CEJ Milenko
 

Komisija za oceno trofej in kategorizacijo
Predsednik: - VELIKONJA Tomaž
Člana: - ŠEBENIK Domen
- POLANC Jernej

Komisija za ocenjevanje sanitarnega odstrela
Predsednik: - VELIKONJA Tomaž
Člana: - BRATINA Branko
- CEJ Milenko

Komisija za strelstvo
Predsednik: - BLAŠKO Franc
Član: - VIDMAR Tine

Komisija za lovske izpite
Predsednik: - LIKAR Franc
Člana: - CEJ Matej
- Velikonja Tomaž

Inventurna komisija
Predsednik: - CEJ Sebastjan
Člana: - VELIKONJA Marko
- KRAPEŽ Dušan

Referent za kinologijo
- BRATINA Roman

Preglednika
Predmeja: - VELIKONJA Tomaž,
- BRATINA Branko
Trnovo: CEJ Milenko

Oskrbnik hladilnice naTrnovem
- FORNAZARIČ Dean

Oskrbnik hladilnice na Predmeji
- LIČEN Žarko

Praporščak
- LIKAR Damjan

Komisija za lovske šege in navade
- LIKAR Damjan

Komisija za podeljevanje odlikovanj in priznanj
Predsednik - STROSAR Jožko
Člana - VELIKONJA Tomaž
- POLANC Igor